April 14, 2017

Ngói phụ kiện

Bên cạnh ngói lợp chính, Việt Nhật-SJVC cũng sản xuất các loại ngói phụ kiện để dùng cho các điểm giao nhau giữa đỉnh nóc, phủ xà gồ, cuối mái, nối giữa hai viên ngói… Sử dụng cùng thương hiệu Việt Nhật-SJVC sẽ tạo ra sự đồng bộ, dễ dàng trong lắp đặt, hài hòa màu sắc,…

Ngói phục kiện
 • H1 – NGÓI CHẠC 2

  Dùng cho điểm giao nhau giữa đỉnh nóc có góc 90°

 • H2 – NGÓI CHẠC 3T

  Dùng cho điểm giao nhau giữa 3 đỉnh nóc có góc 90°

 • H3 – NGÓI CHẠC 3Y

  Dùng cho điểm giao nhau giữa 3 đỉnh nóc có góc 120°

 • H4 – NGÓI CUỐI MÁI

  Dùng để phủ xà gồ và cuối mái tại đầu hồi

 • H5 – NGÓI CHẠC TƯ

  Dùng để úp lên đỉnh của loại mái hình tháp 4 cạnh

 • H6 – NGÓI GHÉP HAI

  Dùng để nối giữa hai viên ngói nóc

 • H7 – NGÓI NÓC

  Dùng để phủ nơi giao nhau giữa hai mái, cả đỉnh mái và hông mái

 • H8 – NGÓI CUỐI NÓC

  Dùng để phủ xà gồ và cuối nóc đầu hồi

 • H9 – NGÓI RÌA

  Dùng để phủ vào cạnh đầu hồi của hông mái

 • H10 – NGÓI CUỐI RÌA

  Dùng để phủ điểm cuối của hông mái (điểm tiếp giáp giữa mái và tường)

Ngói phục kiện